lunes, 3 de diciembre de 2012

ESTA MAÑÁ, NO PAZO DE RAXOI

 
TOMOU POSESIÓN
O NOVO GOBERNO

 
Os conselleiros que, co Presidente e o Vicepresidente, conforman o goberno de Galicia tomaron posesión dos seus cargos esta mañá no Pazo de Raxoi, en Santiago de Compostela, na presenza de autoridades e familiares. Deste xeito, quedou constituída a Xunta de Galicia, que é o órgano colexiado de goberno da Comunidade Autónoma de Galicia.
 
Tal como se tiña anunciado, o acto, celebrado no gran salon de actos do Pazo de Raxoi, foi sobrio, acorde coa austeridade que demandan os tempos que corren, e durou uns vinte minutos. Nas palabras que lle dirixiu ós seus conselleiros, o Presidente foi moi claro:
«Pídovos que sempre elixades o camiño que sitúa a Galicia o primeiro».
E volveu a advertirlles sobre o compromiso con Galicia que acababan de asumir:
«Un tempo extraordinario como o que vivimos -díxolles- require dunha dedicación extraordinaria por parte da clase política para que Galicia sexa o último pensamento do día e o primeiro do día seguinte».
Tamén fixo unha referencia o Presidente Feijóo á designación do conselleiro Alfonso Rueda como Vicepresidente da Xunta de Galicia:
«Ten sido designado -indicou- porque é a persoa axeitada para axudarme na coordinación interna do Goberno e desde o Parlamento, como responsable das relacións do Executivo coa Cámara».
 
Vicepresidente, Alfonso Rueda
 
 
MAIS FOTOS DO ACTO EN EL CORREO GALLEGO
http://www.elcorreogallego.es/fotos/ecg/toma-posesion-nuevo-gobierno-nunez-feijoo/idGaleria-6371/idImagen-1/
 
 
Primeira xuntanza, esta mañá, do goberno galego
 
 
A XUNTA DE GALICIA

ESTATUTO DE AUTONOMÍA
 
Artigo 16
1.    A Xunta é o órgano colexiado de Goberno de Galicia.
2.   A Xunta de Galicia está composta polo Presidente, Vicepresidente ou Vicepresidentes, se é o caso, e mailos Conselleiros.
3.   Os Vicepresidentes e Conselleiros serán nomeados e cesados polo Presidente.
4.   Unha Lei de Galicia regulará a organización da Xunta e as atribucións e o Estatuto persoal dos seus compoñentes.
 
Artigo 17
1.    A Xunta de Galicia responde politicamente perante o Parlamento de forma solidaria, sen prexuízo da responsabilidade directa de cada un dos seus compoñentes, pola súa xestión.
2.   A Xunta cesa trala celebración de eleccións ó Parlamento Galego, nos casos de perda de confianza parlamentaria, dimisión e falecemento do seu Presidente.
3.   A Xunta cesante continuará en funcións ata a toma de posesión da nova Xunta.
 
 
 
 
SOMOS GALEGOS
 
ESTATUTO DE AUTONOMÍA
 
Artigo 3
1.    Para efectos do presente Estatuto, gozan da condición política de galegos os cidadáns españois que, de acordo coas leis xerais do Estado, teñan veciñanza administrativa en calquera dos municipios de Galicia.
2.   Como galegos, gozan de dereitos políticos definidos neste Estatuto os cidadáns españois residentes no estranxeiro que tivesen a súa última veciñanza administrativa en Galicia, e acrediten esta condición no correspondente Consulado de España. Gozarán tamén destes dereitos os seus descendentes inscritos como españois, se así o solicitan na forma que determine a lei do Estado.
 
 
MÁIS SOBRE O ESTATUTO E OS SÍMBOLOS DE GALICIA:
 
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario